ТЕХНИЧЕСКА КЕРАМИКА

 

Техническата керамика, която се произвежда от Самел-90 АД може да бъде разделена на четири основни групи керамични материали:

 1. Керамика на основа двуалуминиев триокис (Al2O3)
 2. Стеатитова керамика
 3. Пиезокерамика
 4. Ферити

Техническата керамика е в производство във фирмата от 1969 г. на основата на напълно затворен производствен цикъл от основни суровини до крайни изделия Разполагаме с согромна база инструментална екипировка за производство на различни видове керамика. При изскване от клиентите можем да проектираме и разработим необходимата керамика за техните цели.

Керамиката на основа двуалуминиев триокис има изключително добри механични показатели. Използва се както в автомобилната промишленост, така и във военно производство за защита на автомобили, за лична защита. Използва се в медицината. Поради своята голяма химическа устойчивост се използва за химически контейнери.

Изделията от стеатитова керамика са предназначени за изработване на монтажни изделия, индукционни бобини и други продукти, предназначени за електронната промишленост Поради изключително добрите си изолационни свойства тя се използва за направата на изолатори.

Продуктите от пиезокерамика са компоненти, които се отличават с механично преобразуване на енергия в електрическа и обратно – т. нар. директен и обратен пиезоелектричен ефект. Те са проектирани да бъдат вградени в радиоелектронни и акустични електронни продукти, в роботиката, в медицинското и измервателното оборудване, в компютърната техника.

Магнитно меките ферити намират следните приложения: В качеството на сърцевини на различни видове трансформатори, индуктивни бобини, магнитни антени и други изделия за радио и телевизионна апаратура; Магнитопроводи на индуктивни бобини; Трансформатори; Дросели; Междинночестотни усилватели; Преобразуватели и друга радиотехническа апаратура; Антенни устройства на радиопредаватели и приемници; Трансформатори на апаратура за кабелна връзка; Бобини за трептящи кръгове; Филтри с междинна честота в радиоприемници.

Керамичните материали, използвани като техническа керамика или усъвършенствана керамика в техническите приложения, трябва да отговарят на изключително високи изисквания по отношение на техните свойства. Свойственият спектър варира от износоустойчивост, температура и устойчивост на корозия до биосъвместимост и съвместимост с храни. Тези разнообразни свойства позволяват използването на техническа керамика в най-различни приложения в автомобилната индустрия, електрониката, медицинските технологии, енергетиката и околната среда и като цяло в оборудване и машиностроене. Настоящото продуктово портфолио на Самел-90 АД в тази област включва над 500 различни продукти, компоненти и части и широк спектър от съвременни керамични материали. Всички разработки на Самел-90 АД са собствени, базирани на различни видове материали.

 

НОВИ РАЗРАБОТКИ

 

Гамата от керамични продукти на Самел-90 АД предлага предимства за много различни приложения на разнообразни пазари със специфични приложения. Екипите на фирмата продължават с дейностите по нововъведения и разработки в областта на керамиката, а именно:

 • Топлоустойчива техническа керамика на температурни шокове;
 • Иновативна керамика в висока удароустойчивост и специално предназначение за бронезащита;
 • Иновативни фероелектрични керамики за твърдотелни суперкондензаторни системи;
 • Бутикови мехатронни компоненти от керамика и стъкло със зададени от клиента параметри;
 • Пиезокерамики за специфични приложения;
 • Стеатитови керамични компоненти с приложения в радиоелектрониката;
 • Феритни керамични компоненти с приложения в радиоелектрониката;

За повече информация, моля вижте брошурата: Technical Ceramics_v2 10032020-bg 

Искате да научите повече? Пишете ни на office@samel90.com или се обадете на телефон +359(0) 72 268 201