Пиезокерамика

 

"Самел-90" АД е производител на пиезокерамика и пиезокерамични изделия. Пиезокерамичните изделия са компоненти преобразуващи механичната енергия в електрическа и обратно - това се нарича прав обратен пиезоефект. Пиезокерамичните елементи са проектирани за работа в радиоелектронната и акустична електроника, в радиотехниката, в медицинската и измервателна апаратура, в компютърната техника и др. "Самел-90" АД произвежда пиезокерамика и пиезокерамични детайли по индивидуални задания на клиента. 

1. Пиезокерамични шайби

ПАРАМЕТРИ:

Статичен капацитет:

  • за PCE 042 – D 50                             2000÷3000pF
  • за PCE 042 – D 38                             1280÷1920pF

Диелектрични загуби                                  ≤ 0,5.10-2

Резонансна честота                                    330 ± 15 kHz

Резонансно разстояние

за радиална вибрация, ∆f                           ≥ 1,1 kHz

Размери, DxdxH:

-за PCE 042 – D 50                                      50x20x6,35 mm

-за PCE 042 – D 38                                      38x12,5x6x35 mm

 

PCE 060 – D 14

Използва се за пиезокерамичен датчик в електронно оборудване.

 

ПАРАМЕТРИ:

Резонансна честота                                            115 ±1,15 kHz

Резонансно разстояние, ∆f                                           4 ÷8 kHz

Размери, DxdxH                                                 14x4x2 mm

PCE 060 – D 8

Този елемент намира широко приложение  като сензор в специално дозиметрично оборудване.

ПАРАМЕТРИ:

Статичен капацитет                                                       160 ± 20 pF

Резонансна честота                                             180 ±15 kHz

Резонансно разстояние, ∆f                                            ≥15,5 kHz

Диелектрични загуби                                                       ≤ 3,5.10-2

Размери, DxdxH                                                  8x2,7x6 mm

2. Пиезокерамични цилиндри

PCE 050 – С 42

Елемента се използва в хидрофонни устройства на хидроакустично оборудване и локатори.

ПАРАМЕТРИ:

Статичен капацитет                                                         ≥ 9000pF

Резонансна честота                                                          24 ±3 kHz

Резонансно разстояние, ∆f                                               ≥ 0,5 kHz

Размери, DxdxH                                                                 42x36x20 mm

PCE 42 – С 20

ПАРАМЕТРИ:

Статичен капацитет                                                        ≥ 7600pF

Резонансна честота                                                         92 ÷98 kHz

Резонансно разстояние, ∆f                                              ≥ 8 kHz

Размери, DxdxH                                                                20x16x20 mm

PCE 42 – С 20

ПАРАМЕТРИ:

Статичен капацитет                                                       ≥ 3500pF

Резонансна честота                                                        160 ÷170 kHz

Резонансно разстояние, ∆f                                             ≥ 10 kHz

Размери, DxdxH                                                               20x16x10 mm

3. Пиезокерамични дискове

PCE 060 – D 20x1 и PCE 61–D 30x1

Елементите са създадени за звуково налягане, получаващо се в хидроакустично оборудване.

ПАРАМЕТРИ:

Диелектрична константа                                                             1950 ÷ 2700

Диелектрични загуби в слабо поле                                                 ≤ 1,2.10-2

Пиезомодул, d31                                                             (125 ÷ 191).10-2 C/N

Акустична скорост                                                                 3350 ÷ 3590 m/s

Резонансна честота

-за PCE 061 – D 20x1                                                            114,5 ÷ 124,4 kHz

-за PCE 061 – D 30x1                                                                76,5 ÷ 82,5 kHz

Размери, DxH:

-за PCE 061 – D 20x1                                                                         20x1 mm

-за PCE 061 – D 30x1                                                                         30x1 mm

PCE 03 – D 15x2

Резонансна честота                                                               Fr= 160 ± 10 kHz

Резонансна лента                                                                        Fr= 5 ÷10 kHz

 

PCE 42 – D 11x1

Статичен капацитет                                                          C = 2000 ± 3000 pF

Резонансна честота                                                               Fr= 210 ± 10 kHz

Резонансна лента                                                                             F ≥ 20 kHz

Диелектрични загуби tgδ ≤ 2                                                                      E-2

PKR 03– D 5x1

Статичен капацитет                                                                         C ≥100 pF

Резонансна честота                                                                Fr= 465 ± 10 kHz

Резонансна лента                                                                        F = 6 ÷ 21 kHz

Диелектрични загуби tgδ ≤2                                                                     5E -2

Stock № 0128.078

PKR 03– D 5x0,5

Статичен капацитет                                                                         C ≥300 pF

Резонансна честота                                                                 Fr= 450 ± 10 kHz

Резонансна лента                                                                         F = 5 ÷ 15 kHz

Диелектрични загуби tgδ ≤2                                                                       5E -2

Stock № 0128.069

4. Пиезокерамични пластини

PCE 050 – PL 24

Тези пиезокерамични елементи намират широко приложение в антенни устройства при хидроакустично оборудване.

ПАРАМЕТРИ:

Статичен капацитет                                                                ≥ 550pF

Резонансна честота                                                            105 ± 5 kHz

Резонансно разстояние, ∆f                                                      ≥ 4,5kHz

Размери, AxBxH                                                                   24x15x8 mm

PCE 050 – PL 15

Използват се като датчик в модерни текстилни машини. Този елемент регистрира динамичното налягане при опасност и генерира сигнал за спирането на машината в случай на опасност от повреждане.

ПАРАМЕТРИ:

Статичен капацитет                                                        1400 ÷ 2000pF

Резонансна честота                                                              105 ± 5 kHz

Резонансно разстояние, ∆f                                                            ≥2kHz

Размери, AxBxH                                                                       15x8x1 mm

5. Пиезокерамичен елемент

Искате да научите повече? Пишете ни на office@samel90.com или се обадете на телефон +359(0) 72 268 201