Стеатитова керамика

 

"Самел - 90" АД е производител на изделия от стеатитова керамика. Изделията от стеатитова керамика са предназначени за изработване на монтажни изделия, индукционни бобини и други продукти, предназначени за електронната промишленост. 

"Самел - 90" АД е производител на изделия от стеатитова керамика. Изделията от стеатитова керамика са предназначени за изработване на монтажни изделия, индукционни бобини и други продукти, предназначени за електронната промишленост.

Електрически и физикомеханични показатели:

  1. Плътност, ( ρ ) не по - малко от:  2,8 kg/ m³
  2. Водопоглъщаемост  W%             0,00%
  3. Тангес на ъгъла на диелектричните загуби ( tgδ) при 1 MHz, при Тº 25±10°С не повече от:  0,0010
  4. Електрическа якост не по - малко от: 20кW/mm
  5. Якост на статично опъване не по - малко от: 1300 кg/sm²
Искате да научите повече? Пишете ни на office@samel90.com или се обадете на телефон +359(0) 72 268 201