Сертификати

Сертификат

Документ

EU СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН

EU СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН

ISO 45001:2018 BG

ISO 45001:2018 BG

Структурна схема на "Самел - 90" АД

Структурна схема на "Самел - 90" АД

NATO AQAP 2110

NATO AQAP 2110

Изпитвателна лаборатория - Заповед

Изпитвателна лаборатория - Заповед

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 14001:2015

OHSAS 18001:2007

OHSAS 18001:2007

NATO Facility Security Clearance Certificate

NATO Facility Security Clearance Certificate

Удостоверение от "Камара на строителите" №1

Удостоверение от "Камара на строителите" №1

Удостоверение от "Камара на строителите" №3

Удостоверение от "Камара на строителите" №3

Изпитвателна лаборатория при "Самел -90" АД акредитирана съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006

Изпитвателна лаборатория при "Самел -90" АД акредитирана съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006

Сертификат за съотвествие 1

Сертификат за съотвествие 1

Сертификат за съотвествие 2

Сертификат за съотвествие 2

Сертификат за съотвествие 3

Сертификат за съотвествие 3

Одобрение на система за качество

Одобрение на система за качество

Изпитвателна лаборатория - Политика и цели за 2019

Изпитвателна лаборатория - Политика и цели за 2019

Заявка за изпитване - бланка - Изпитвателна лаборатория

Заявка за изпитване - бланка - Изпитвателна лаборатория

Политики

Policies

Документ

Правилник за бизнес поведение и етика

Правилник за бизнес поведение и етика

Декларация за политика срещу подкупи

Декларация за политика срещу подкупи

Политика за подаване на сигнали за нередности

Политика за подаване на сигнали за нередности

Декларация за политики по качество, околна среда, здраве и безопасност при работа

Декларация за политики по качество, околна среда, здраве и безопасност при работа