Механични части

 

В "Самел-90" АД разполагаме с необходимото оборудване за производство с висока прецизност на механични части. Това оборудване включва най-висок клас фрези, стругове, зъбонарезни машини и други.

Използваме професионален софтуер по време на етапите на конструиране, развитие и производство. Интегрираната CAD/CAM система от високо ниво включва множество модули за 3D Solid и 3D Surface дизайн, параметрична геометрия, адаптивно моделиране, чертане, обработки и специализирани проложения. Системата е спосoбна да изпълнява всички видове машинна обработка с от 2.5 до 5 контролирани оси, и също цялата необходима последваща процесорна обработка

 

 

Галерия

 
Искате да научите повече? Пишете ни на office@samel90.com или се обадете на телефон +359(0) 72 268 201