Изпитвателна лаборатория

 

"Самел -90" АД разполага с изпитвателна лаборатория.

Обхват на акредитация:

Да извършва изпитване на:

Радиосъоръжения, крайни далеко съобщителни устройства, електро-, механични и оптични продукти. Устройства електротехнически, работещи с напрежение 3 kV и по-високо. Активни широколентови устройства за коаксиални кабелни мрежи до 900 MHz. Пасивни широколентови устройства за коаксиални кабелни мрежи до 900 MHz. Електронни трансформатори за захранване на лампи с мощност от 10 до 500 W. Телефонни апарати - полеви (ТАП). Предаватели за радиосмущения. Осветители светодиодни - Светлоразпределение и светлопоток. Климатични и механични изпитвания(удари, вибрации и IP код).

Дата на първоначална акредитация: 28.07.2008г.

Дата на преакредитация: 30.11.2020г.

TEST LAB certificate 2020

Zapoved Akreditaciya 439

FK 7.4-1_Заявка за изпитване - Бланка

Искате да научите повече? Пишете ни на office@samel90.com или се обадете на телефон +359(0) 72 268 201