LED Улично осветление - община Самоков

 

 САМЕЛ 90 АД Е ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ПРОЕКТ:

Изпълнение на енергоефективни дейности с цел намаляване на енергопотреблението на уличното осветление, чрез доставка и монтаж на енергоспестяващи светодиодни (LED) улични осветители, демонтаж на съществуващи осветителни тела, изграждане на система за управление на улично осветление и енергиен мениджмънт в 26 населени места на територията на община Самоков.”

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА:  1 955 984,40 лв. с ДДС

Изпълнени дейности:

 1. ЦЯЛОСТНА ПОДМЯНА НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ ВЪВ ВСИЧКИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ОБЩИНА САМОКОВ
 2. ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НОВИ 6822 БР. LED УЛИЧНИ ОСВЕТИТЕЛИ
 3. ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ И ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ

 4. ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ

 5. МОНТАЖ НА 129 БР. ТАБЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ

 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОСВЕТИТЕЛИТЕ

  • МОЩНОСТ: 25 - 80 W /ОБЩА МОЩНОСТ НА СИСТЕМАТА < 250 kW

  • ИЗЛЪЧВАНАТА СВЕТЛИНА Е БЯЛА (НЕУТРАЛНА): НАЙ-БЛИЗКА ДО ДНЕВНАТА СВЕТЛИНА

  • РАБОТЕН РЕСУРС НА ОСВЕТИТЕЛНОТО ТЯЛО:  80 000 ЧАСА

СИСТЕМАТА НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ ВЪВ ВСИЧКИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ОБЩИНА САМОКОВ ОТГОВАРЯ НАПЪЛНО НА СВЕТЛОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПО КАТЕГОРИИ УЛИЦИ. ГАРАНЦИОНЕН СРОК НА УЛИЧНИТЕ ОСВЕТИТЕЛИ: 5 ГОДИНИ. 

ЕФЕКТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА

 • ГОДИШНО НАМАЛЯВАНЕ ЕМИСИИТЕ НА СО2: > 1400 ТОНА

 • ГОДИШНА ИКОНОМИЯ НА СРЕДСТВА: > 380 000 ЛВ.

 • СРОК НА ОТКУПУВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА: < 5 ГОДИНИ

 • ИКОНОМИЧЕСКИ ЖИВОТ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩАТА МЯРКА: > 18 ГОД

 • ОБЩ ЕФЕКТ ЗА ЦЕЛИЯ ЖИВОТ НА ПРОЕКТА: > 5 МЛН. ЛЕВА

Искате да научите повече? Пишете ни на office@samel90.com или се обадете на телефон +359(0) 72 268 201