ОБЯВА за Провеждане на Избор с публична покана Номер 2 / дата 13.01.2022

 

Untitled (1)

ОБЯВА

за

Провеждане на Избор с публична покана

Номер 2 / дата 13.01.2022 г,

в съответствие с изискванията на ПМС №160/2016 г

за

Закупуване на газово отоплителни уреди за нуждите на работещите в „САМЕЛ-90“ АД        

Описание на предмета на процедурата:

Обособена позиция 1: Закупуване  на газово отоплителни уреди за нуждите на работещите в цех  „Пиезокерамика и Ферити“, в т.ч.:

- Газово отоплителен уред тип газов конвектор с отдадена мощност 7,74 kw, работещ на принципа на изгаряне на природен газ и отделяне на топлина – 7 броя, прогнозна стойност- 19616,24 лв

Обща прогнозна стойност на газово-отоплителните уреди по Обособена позиция 1-

19616,24 лв.

 

Обособена позиция 2: Закупуване  на газово отоплителни уреди за нуждите на работещите в цех  „Галваничен“, в т.ч.:

- Газово-отоплителни уреди с отдадена мощност 50 kw–тип топловъздушен апарат, работещи на принципа на изгаряне на природен газ и отделяне на топлина- 5 броя, прогнозна стойност- 40 110 лв общо,- Газов кондензен котел с модулация на мощността 4,7-26 kw, работещ на принципа на изгаряне на природен газ и затопляне на вода- 1 брой, прогнозна стойност- 8 540 лв

Обща прогнозна стойност на газово-отоплителните уреди по Обособена позиция 2-

48 650 лв.

 

Обособена позиция 3: Закупуване на газово отоплителни уреди за нуждите на работещите в ПУЦ, в т.ч.:

- Газов кондензен котел с модулация на мощността 5,9-35kw, работещ на принципа на  изгаряне на природен газ и затопляне на вода- 1 брой, прогнозна стойност- 8 498 лв,- Газово-отоплителни уреди– тип газов конвектор, работещи на принципа на изгаряне на природен газ и отделяне на топлина и отдадена  мощност 9kw- 6 броя, прогнозна стойност- 14 952 лв общо

Обща прогнозна стойност на газово-отоплителните уреди по Обособена позиция 3-

23 450 лв.

 

Обособена позиция 4: Закупуване на газово отоплителни уреди за нуждите на работещите в МТС склада, в т.ч.:

- Газово-отоплителни уреди–тип газов конвектор, работещи на принципа на изгаряне на природен газ и отделяне на топлина и отдадена  мощност 6kw- 2 броя, прогнозна стойност- 12 600 лв общо

Обща прогнозна стойност на газово-отоплителните уреди по Обособена позиция 4-

12 600 лв.

Срок за подаване на офертите: 21.01.2022 г, 23,59 ч.

 

Приложение: Тръжна документация, включваща:

  1. Публична покана,
  2. Декларация на кандидата,
  3. Образец на оферта,
  4. Методология за оценка
  5. Проект на договор,
  6. Техническо задание
Искате да научите повече? Пишете ни на office@samel90.com или се обадете на телефон +359(0) 72 268 201