ОБЯВА за Провеждане на Избор с публична покана Номер 1 / дата 08.12.2021 г

 

Untitled

ОБЯВА

за 

Провеждане на Избор с публична покана

Номер 1 / дата 08.12.2021 г,

в съответствие с изискванията на ПМС №160/2016 г

за

Закупуване на оборудване за стола за хранене в „САМЕЛ-90“ АД

                                                  

Описание на предмета на процедурата:

1. Скара газова с отворен шкаф - 1 бр,

  1. Газов пароконвектомат с директна пара - 1 бр,
  2. Пекарна Електрическа с 2 фурни - 1 бр,
  3. Пекарна Електрическа с 3 фурни - 1 бр,
  4. Хладилник- 664 л- 1 бр,
  5. Кутер за месо с обем на съда- 5 л, с 2 скорости, с комплект ножове - 1 бр.

 

Срок за подаване на офертите: 17.12.2021 г, 23,59 ч.

 

Приложение: Тръжна документация, включваща:

  1. Публична покана,
  2. Декларация на кандидата,
  3. Образец на оферта,
  4. Проект на договор,
  5. Техническо задание

Необходими документи: 

OBYAVA za procedura po PMS 160

Oborudvane za stola za hranene

Искате да научите повече? Пишете ни на office@samel90.com или се обадете на телефон +359(0) 72 268 201