ОБЯВА за Провеждане на Избор с публична покана Номер 3 / дата 01.02.2022 г,

 

proekt2

ОБЯВА

за

Провеждане на Избор с публична покана

Номер 3 / дата 01.02.2022 г,

в съответствие с изискванията на ПМС №160/2016 г

за

Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло за нуждите на работещите в „САМЕЛ-90“ АД

                                                  

Описание на предмета на процедурата с посочени прогнозни цени:

  1. Обособена позиция 1- Защитни обувки, в т.ч.

- Обувки- 105 чифта х 69 лв/бр=7245 лв,

- Обувки обезопасяващи-14 чифта х 120 лв/бр=1680 лв,

- Обувки с метални бомбета-39 чифта х 120 лв/бр=4680 лв,

- Обувки с твърда подметка и метални бомбета-48 чифта х 120 лв/бр=5760 лв.

Обща прогнозна стойност на обособена позиция 1- Защитни обувки- 19 365 лв,

2. Обособена позиция 2- Яке студоустойчиво, в т.ч:

             - Яке студоустойчиво - 292 бр х 69 лв/бр=20 148 лв,

            Обща прогнозна стойност на обособена позиция 2- Яке студоустойчиво- 20 148 лв

 

  1. Обособена позиция 3 – Работни костюми, в т.ч:

             - Работен костюм: летен/зимен(зидаро-мазач)-2 бр х 81 лв/бр=162 лв,

             - Работен костюм:летен/зимен(общ работник)-6 бр х 81 лв/бр=486 лв,

             - Работен костюм от две части-90 бр х 81 лв/бр=7290 лв,

             Обща прогнозна стойност на обособена позиция 3- Работни костюми-     7 938 лв.

 4. Обособена позиция 4- Антифони, в т.ч:

             - Антифони външни- 21 бр х 46 лв/бр=966 лв.

             Обща прогнозна стойност на обособена позиция 4- Антифони- 966 лв.

5. Обособена позиция 5- Работни ръкавици, в т.ч:

              - Ръкавици – термични- 22 чифта х 30 лв/бр=660 лв,

              Обща прогнозна стойност на обособена позиция 5- Работни ръкавици- 660 лв.

 

6. Обособена позиция 6- Предпазни очила „закрит тип, в т.ч:

              - Очила "закрит тип"- 66 бр х 18 лв/бр=1188 лв,

               Обща прогнозна стойност на обособена позиция 6- Предпазни очила „закрит тип“- 1188 лв.

Срок за подаване на офертите: 09.02.2022 г, 23,59 ч.

 

Приложение: Тръжна документация, включваща:

  1. Публична покана,
  2. Декларация на кандидата,
  3. Образец на оферта,
  4. Проект на договор,
  5. Техническо задание

 

Искате да научите повече? Пишете ни на office@samel90.com или се обадете на телефон +359(0) 72 268 201