Автономно LED осветление

 

Модулната конструкция от фотоволтаичен панел, контролер, акумулатор и един или няколко светодиодни осветителя, проектирани и изчислени да работят като единна система по зададени от потребителя изисквания, с възможност за монтаж върху стоманенотръбен стълб или друга конструкция представляват автономното LED осветление. Времето за автономна работа ( без слънчева радиация) се задават от потребителя в зависимост от условията на използване и желанието за резервираност на системата. Системата притежава възможност за автоматично включване и изключване, в зависимост от осветеността, която трябва да се поддържа ( при нормални условия, мрачно или дъждовно време, както и при снежна буря). Тя е отворена за инсталиране на допълнителни устройства, ползващи захранване от акумулатора - различни видове детектори, камери за видеонаблюдение и др. Поради ниските напрежения на работа инсталацията и подръжката е абсолютно безопасна за всички категории персонал и потребители.

Галерия

 
Искате да научите повече? Пишете ни на office@samel90.com или се обадете на телефон +359(0) 72 268 201