Стеатитова керамика

"Самел - 90" АД е производител на изделия от стеатитова керамика. Изделията от стеатитова керамика са предназначени за изработване на монтажни изделия, индукционни бобини и други продукти, предназначени за електронната промишленост.