Пиезокерамика

"Самел-90" АД е производител на пиезокерамика и пиезокерамични изделия. Пиезокерамичните изделия са компоненти преобразуващи механичната енергия в електрическа и обратно - това се нарича прав обратен пиезоефект. Пиезокерамичните елементи са проектирани за работа в радиоелектронната и акустична електроника, в радиотехниката, в медицинската и измервателна апаратура, в компютърната техника и др. "Самел-90" АД произвежда пиезокерамика и пиезокерамични детайли по индивидуални задания на клиента.