Ферити

Ферити и феритни детайли.

Къде намират приложение магнитно меките ферите?

  • Магнитопроводи на индуктивни бобини
  • Трансформатори
  • Дросели
  • Междинночестотни усилватели
  • Преобразуватели и друга радиотехническа апаратура
  • Антенни устройства на радиопредаватели и приемници
  • Трансформатори на апаратура за кабелна връзка
  • Бобини за трептящи кръгове
  • Филтри с междинна честота в радиоприемници

ЗАТВОРЕН ЦИКЪЛ НА ПРОИЗВОДСВО: ОТ ОСНОВНИТЕ ОКИСИ ДО КРАЙНОТО ИЗДЕЛИЕ.

Разполагаме с преси Dorst, тунелни и газови пещи за изпичане Ried Hummer и Linn, безцентрови и плоски шлайфове, което позволява изработката на разнообразни конфигурации, в зависимост от изискванията на клиента.

55-годишния опит при изработка на ферити е гаранция за тяхното качество.

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗРАБОТКА НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ КОНФИГУРАЦИЯ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ В КАТАЛОГА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ИЗИСКВАНИЯТА НА КЛИЕНТА.