Радиосмутители за Защита срещу Импровизирани Взривни Устройства

"Самел -90" АД предлага радиосмутители за защита срещу импровизирани взривни устройства.