Радиосмутители за Защита срещу Импровизирани Взривни Устройства

"Самел - 90" АД предлага радиосмутители за защита от импровизирани взривни устройства, артилерийски радиосмутители, интеграция на командно - щабни машини, полеви комуникационни - информационни системи друга специализирана продукция.