Услуги

"Самел-90" АД работи по индивидуални задания на клиента, извършва различни видове услуги.