Кабели и кабелни снопове

От началото на създаването на Самел-90 АД, компанията произвежда полеви телефонни изделия, радиостанции, и кабелни снопове. Първите кабелни снопове бяха използвани в сферата на телекомуникацията и радио екипировката. Цлед това производството на кабелни снопове се разшири за други специализирани продукти произведени в Самел-90 АД и за командно щабни превозни средства.

След 1990, когато Самел-90 АД започна да произвежда стоки за широка употреба, производството на кабелни снопове се разшири да включва и тях.

За 12 години Самел-90 АД произвежда кабелни снопове за навигационни системи и през последните няколко години произвежда кабелни снопове за раиосмутители.

Ние произвежаме кабелни снопове като поддоставчик на различни производители. Можем да произвеждаме кабелни снопове по поръчка.