Артилерийски смутители

 

Артилерийските радио смутители за еднократна употреба са предназначени да създават активна смутителна преграда в тактически участък  на врага с обхват на честота от1,5 до 120 MHz. Честотния обхват покрива честотите за работа на всички тактически военни HF и VHF радиостанции, независимо от коя армия се използват. Честотният обхват е напълно покрит чрез 8 части на продукт, всяка от които поражда смущения в различна честотна лента с определена честотна лента, който се припокрива. 

Транспортирането на продуктитеза заглушаване в определена вражеска зона се извършва с помощта на артилерийски товарни снаряди с калибър 120mm, 130mm, 152mm, и 155mm. Разработва се също възможност за използване на товарна мина със 120mm калибър като носител на радиосмутителя. 

Основната композиция на продукта е следната: 

  • Товарен снаряд с различен калибър 
  • Радио смутител вграден в товарен снаряд
  • Кутия на зареждащата касета
  • Времеви детонатор - детонатор, който определя времето за излитане на снаряда преди отделянето му от радио смутителя над вражеската зона. 

Преди изстрелването на товарния снаряд с вградения радиосмутител се извършва следното: 

  • В зависимост от данните от радио - електронното разузнаване, командирът, който отговаря за радио-електронното неутрализиране избира кои честотно лентови смущаващи устройства ще бъдат изстреляни в зоната на разположение на врага. 
  • Ако няма данни от разузнаването, командирът взема решение за изстрелването на снаряди, съдържащи радио смутители за всички честотни диапазони. 

Изстрелването на товарен снаряд с интегриран радио смутител става чрез изстрелване на обикновени силно взривни или други товарни снаряди. 

Данните от стойностите на изстрел се съхраняват в списъци за стрелба, които са на разположение на артилерийските единици. 

Преди изстрелване, взривния детонатор е с определено време за полет на корпуса в района, в който радио смутителя се отделяи от корпуса на снаряда. Времето за отделяне на смутителя зависи от разстоянието, на което се изстрелва. /разстоянието между оръдието и вражеската зона/.

По време на изстрел времето за активация е активизирано и времето за отделяне е стартирано. След отделяне по време на полета на товарния снаряд, поради влиянието на въздушния поток парашута на радиосмутителя се отваря. По този начин продуктът намалява скоростта си, стабилизира полетът си и се приземявал.  

При досег със земята, превключвателя изважда антената, включва смутителя и той започва да работи. Изключва се автоматично след изтичането на времето, заложени по време на производството /обикновено 60мин./ За времето на работа продуктът заглушава всички типове радиостанции в съответните честотни диапазони.

Продуктът е изключително подходящ в случай на локални конфликти, спешно необходими тактически маневри в зона на разположение на врага и други тактически операции, когато е от съществено значение блокирането на вражески комуникации. Без радио връзка врага губи управление и контрол на тактическите отбори и в резултат на това улавянето на техните позиции става лесна задача.

Продуктът е патентован в България, Европа и някои други държави. 

 

Галерия

 
Искате да научите повече? Пишете ни на office@samel90.com или се обадете на телефон +359(0) 72 268 201