Самел-90 осигури 4 бронирани автомобила за нуждите на СОБТ

На 29.01.2021г. Самел-90 осигури 4 броя бронирани автомобили за нуждите на Специализиран отряд за борба с тероризма към МВР. 

Автомобилите са бронирани, високо проходими и напълно окомплектовани за да посрещнат нуждите на отряда.