Самел-90 АД

Самел-90" АД е създаденa през 1964 година. Компанията произвежда широка гама от продуктови групи като: светодиодни осветителни тела и системи за управление, вътрешно и външно ЛЕД осветление, радиосмутители както с военно предназначение, така и за охрана срещу импровизирани взривни устройства; конструиране и производство на инструментално и технологично  оборудване; производство на феритни, пиезокерамични и стеатитови детайли.

Самел-90 АД стартира процедура по внедряване на Стандарт IATF 16949, което дава възможност за производството на части и детайли за автомобилната индустрия. 

Ние, в "Самел-90" АД сме поели ангажимент за съблюдаване на най-високите стандарти за бизнес поведение и етика. Принципите, заложени в нашите правила и политики, подчертават нашата ангажираност да осигурим безопасност, достойнство и уважение, екологична отговорност, обществена ангажираност и постоянно усъвършенстване.

Очакваме всички заинтересовани страни, включително и нашите партньори и доставчици да извършват работата си за нас, спазвайки тези правила и политики.

От доставчиците и партньорите на "Самел-90" АД се изисква да приемат и да спазват правилата за бизнес поведение и етика и политиките срещу подкупи и за подаване на сигнали, намиращи се на уебсайта на дружеството.

 

 

Контакти

Адрес: ул. “Преспа” № 18, гр. Самоков 2000

Телефон: 072 268 201

Факс: 072 266 337

E-mail: office@samel90.com

Радиосмутители за Защита срещу Импровизирани Взривни Устройства