Производство на пластмасови и гумени изделия

"Самел-90" АД произвежда разнообразни пластмасови и гумени части:

  •  Части за електронни изделия със специално предназначение
  •  Корпуси за електронни трансформатори
  •  Тела за феритни сърцевини
  •  Бакелитни и гумени пръстени за пробивни машини
  •  Части за осветители
  •  Пластмасови части за радарни системи