Конструиране, монтаж и изпитване на електронни компоненти и бобинажни изделия

"Самел 90" АД проектира и конструира електронни компоненти. В лабораторни условия различните компоненти се тестват дали отговарят на утвърдените стандарти. Съвременна технология, експертно знание, международни сертификати и обширен избор на доказани решения се комбинират за изключителното качество на електронни компоненти, дизайн и инвестиция в бъдещето. Използват се високо качествени и екстра надеждни компоненти от най-добрите производители в света.