Пиезокерамичен елемент

"Самел -90" АД произвежда специализирани пиезокерамични елементи.