Пиезокерамични цилиндри

ПИЕЗОКЕРАМИЧНИ ЦИЛИНДРИ

 

PCE 050 – С 42

Елемента се използва в хидрофонни устройства на хидроакустично оборудване и локатори.

ПАРАМЕТРИ:

Статичен капацитет                                                         ≥ 9000pF

Резонансна честота                                                          24 ±3 kHz

Резонансно разстояние, ∆f                                               ≥ 0,5 kHz

Размери, DxdxH                                                                 42x36x20 mm

PCE 42 – С 20

ПАРАМЕТРИ:

Статичен капацитет                                                        ≥ 7600pF

Резонансна честота                                                         92 ÷98 kHz

Резонансно разстояние, ∆f                                              ≥ 8 kHz

Размери, DxdxH                                                                20x16x20 mm

PCE 42 – С 20

ПАРАМЕТРИ:

Статичен капацитет                                                       ≥ 3500pF

Резонансна честота                                                        160 ÷170 kHz

Резонансно разстояние, ∆f                                             ≥ 10 kHz

Размери, DxdxH                                                               20x16x10 mm