Сърцевидни тръбни Ферити

Сърцевидните тръбни ферити се използват за антени, бобини за постоянни и настолни радиоприемници, насочващи антени, бобини за дросели и донастройващи сърцевини към чашковидни ферити.

Вид материал

Начална магнитна проницаемост
(mi)

Относителен коефициент на загуби (tgd/i.10-6)

Честотен обхват (MHz)

Относителен T° коефициент
(am .10-6/° C)

Температура по Кюри T° (° C)

Съпротивление (W.m)

Плътност (kg/m3)

Ферит 10

10 ± 2

< 100; < 1700

10...170

20...110 (20...60) ° C

> 500

105

4300

Ферит 17

17 ± 2,25

< 140; < 420

1...100

-3...40 (-50...60) ° C

> 400

105

4300

Ферит 24

24 ± 4,8

< 150; < 600

3...40

1...10 (20...70) ° C

> 400

105

4300

Ферит 50

50+15-5

-

1...70

-3...10 (-60..125) ° C

> 300

-

-

Ферит 80

80 ± 16

< 40; < 100

1,5...12

1...6 (-40...70) ° C

> 400

105

4400

Ферит 125

125 ± 25

> 60 for 1 MHz

1...10

-2...4 (5...25) ° C (0...60) ° C

> 300

103

-

Ферит 300

300 ± 60

< 55

0,4...2

(0...20) ° C

> 170

-

-

Ферит 400

400 ± 80

-

0,5...2

-

> 180

103

-

Ферит 600

600 ± 120

40

0,1...2

-

> 110

102

4700

Ферит 650

650 ± 130

12...20

0,2...1,6

-

> 200

-

4500

Ферит 1000

1000 ± 200

-

0,01...0,2

1...5 (-40...50) ° C

> 140

5

4400

Ферит 1000

1000 ± 200

-

up to 0,3

-

> 110

-

-

Ферит 1500

1500 ± 300

-

up to 0,2

-

> 110

-

-

Ферит 2000

2000 ± 400

-

up to 0,2

-

> 110

-

-

 

 

 СЪРЦЕВИДНИ ТРЪБНИ ФЕРИТИ

Материал: Ферит 10; 17; 24; 80; 125; 300; 400; 600; 1000; 2000

Размери: (Dхl) 2,5х8; 2,5х10; 2,5х12; 2,5х20; 2,62х10; 2,62х13; 2,62х25; 2,8х12; 3х8; 3х10; 3х12; 3х14; 3х15; 3х20; 3х22; 3х25; 4х14; 4х15; 4х20; 4х30; 4х45; 4,4х48; 6х25; 6х30; 7,5х20; 8х20; 10х21; 1,65 x 10; 1,65 x 12; 1,65 x 15.