Пиезокерамични пластини

ПИЕЗОКЕРАМИЧНИ ПЛАСТИНИ

 

PCE 050 – PL 24

Тези пиезокерамични елементи намират широко приложение в антенни устройства при хидроакустично оборудване.

ПАРАМЕТРИ:

Статичен капацитет                                                                ≥ 550pF

Резонансна честота                                                            105 ± 5 kHz

Резонансно разстояние, ∆f                                                      ≥ 4,5kHz

Размери, AxBxH                                                                   24x15x8 mm

PCE 050 – PL 15

Използват се като датчик в модерни текстилни машини. Този елемент регистрира динамичното налягане при опасност и генерира сигнал за спирането на машината в случай на опасност от повреждане.

ПАРАМЕТРИ:

Статичен капацитет                                                        1400 ÷ 2000pF

Резонансна честота                                                              105 ± 5 kHz

Резонансно разстояние, ∆f                                                            ≥2kHz

Размери, AxBxH                                                                       15x8x1 mm