Пиезокерамични шайби

ПИЕЗОКЕРАМИЧНИ ШАЙБИ


 

ПАРАМЕТРИ:

Статичен капацитет:

  • за PCE 042 – D 50                             2000÷3000pF
  • за PCE 042 – D 38                             1280÷1920pF

Диелектрични загуби                                  ≤ 0,5.10-2

Резонансна честота                                    330 ± 15 kHz

Резонансно разстояние

за радиална вибрация, ∆f                           ≥ 1,1 kHz

Размери, DxdxH:

-за PCE 042 – D 50                                      50x20x6,35 mm

-за PCE 042 – D 38                                      38x12,5x6x35 mm

 

PCE 060 – D 14

Използва се за пиезокерамичен датчик в електронно оборудване.


ПАРАМЕТРИ:

Резонансна честота                                            115 ±1,15 kHz

Резонансно разстояние, ∆f                                           4 ÷8 kHz

Размери, DxdxH                                                 14x4x2 mm

PCE 060 – D 8

Този елемент намира широко приложение  като сензор в специално дозиметрично оборудване.

ПАРАМЕТРИ:

Статичен капацитет                                                       160 ± 20 pF

Резонансна честота                                             180 ±15 kHz

Резонансно разстояние, ∆f                                            ≥15,5 kHz

Диелектрични загуби                                                       ≤ 3,5.10-2

Размери, DxdxH                                                  8x2,7x6 mm