Пиезокерамични дискове

ПИЕЗОКЕРАМИЧНИ ДИСКОВЕ

PCE 060 – D 20x1 и PCE 61–D 30x1

Елементите са създадени за звуково налягане, получаващо се в хидроакустично оборудване.

ПАРАМЕТРИ:

Диелектрична константа                                                             1950 ÷ 2700

Диелектрични загуби в слабо поле                                                 ≤ 1,2.10-2

Пиезомодул, d31                                                             (125 ÷ 191).10-2 C/N

Акустична скорост                                                                 3350 ÷ 3590 m/s

Резонансна честота

-за PCE 061 – D 20x1                                                            114,5 ÷ 124,4 kHz

-за PCE 061 – D 30x1                                                                76,5 ÷ 82,5 kHz

Размери, DxH:

-за PCE 061 – D 20x1                                                                         20x1 mm

-за PCE 061 – D 30x1                                                                         30x1 mm

PCE 03 – D 15x2

Резонансна честота                                                               Fr= 160 ± 10 kHz

Резонансна лента                                                                        Fr= 5 ÷10 kHz

 

PCE 42 – D 11x1

Статичен капацитет                                                          C = 2000 ± 3000 pF

Резонансна честота                                                               Fr= 210 ± 10 kHz

Резонансна лента                                                                             F ≥ 20 kHz

Диелектрични загуби tgδ ≤ 2                                                                      E-2

PKR 03– D 5x1

Статичен капацитет                                                                         C ≥100 pF

Резонансна честота                                                                Fr= 465 ± 10 kHz

Резонансна лента                                                                        F = 6 ÷ 21 kHz

Диелектрични загуби tgδ ≤2                                                                     5E -2

Stock № 0128.078

PKR 03– D 5x0,5

Статичен капацитет                                                                         C ≥300 pF

Резонансна честота                                                                 Fr= 450 ± 10 kHz

Резонансна лента                                                                         F = 5 ÷ 15 kHz

Диелектрични загуби tgδ ≤2                                                                       5E -2

Stock № 0128.069