Артилерийски смутители

Артилерийските радио смутители за еднократна употреба са предназначени да създават активна смутителна преграда в тактически участък  на врага с обхват на честота от1,5 до 120 MHz. Честотния обхват покрива честотите за работа на всички тактически военни HF и VHF радиостанции, независимо от коя армия се използват. Честотният обхват е напълно покрит чрез 8 части на продукт, всяка от които поражда смущения в различна честотна лента с определена честотна лента, който се припокрива.