Пиезокерамика, Ферити, Стеатитова керамика

"Самел-90" АД предлага продукти произведени от пиезокерамика, ферити, стеатитова керамика, които намират приложение в радио-електрониката, във военната промишленост, медицинска и музикална индустрия, както и много други. "Самел-90" АД произвежда пиезокерамични детайли, ферити и стеатитови елементи по индивидуални задания на клиента.