Засаждане на дръвчета по случай 55 години Самел-90

В слънчевия 22 март до оранжерията в двора на завода, където ще се оформи овощна градина, бяха засадени от доброволци във фирмата 55 плодни дръвчета – синя слива. Постави се и голям каменен блок с табела за спомен на тези, които някой ден ще берат плодовете на тези дървета.