Изложение за отбрана и сигурност - Кот Дивоар 2019

SHIELDAFRICA – ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА ОТБРАНА И СИГУРНОСТ НА АФРИКАНСКИЯ КОНТИНЕНТ

 

Самел-90 Ад ще вземе участие в ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА ОТБРАНА И СИГУРНОСТ - Африка, Кот Дивоар - 2019

Посетете нашия щанд № А185 от 21 до 24 Януари 2019.

За повече информация: https://www.shieldafrica.com/en/