Военно изложение - Египет - EDEX 2018

В периода 3-5 Декември тази година се проведе първото военно изложение в Египет, Кайро – Egypt Defence Expo, EDEX 2018. В него взеха участие над 350 големи компании.  Военно промишления комплекс на България беше представен от „Самел-90“ АД и др. фирми. Фирмата и тази година представи успешно изделията си в областта на радиоелектрониката за защита срещу импровизирани взривни устройства. Компанията има изградено дългогодишно сътрудничество с Министерство на отбраната, Министерството на вътрешните работи, армията и полицията на Арабска Република Египет. По време на изложението фирмата подписа с МО на Арабска Република Египет поредният договор за доставка на радиосмутители за Въоръжените сили на страната. В церемонията по подписването на договора, освен представителите на МО на Египет, взеха участие посланика и представители на посолството на Република България в арабската страна.

Допълнително признание за качествата и възможностите на продуктите на Самел-90  е фактът, че по време на изложението охраната на президента на Египет и на всички VIP и VVIP чужди делегации, посещаващи събитието, беше осигурена от доставените от Самел-90 различни видове радиосмутители.

Галерия