Кариери

Позволете ни да Ви вдъхновим

Ние винаги търсим талантливи, квалифицирани хора с нови идеи и творческо мислене. Ние Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим възможностите за кариерно развитие.

Талантливи хора са бъдещето на компанията и ние Ви очакваме с нетърпение!

Свободни позиции

За информация относно свободни позиции, моля свържете се с нас на телефон: +(359)722 66921 или +(359)722 68201

 

Във връзка с изпълнението на проект № BG16RFOP002-1.005-0351-C01 "Разработване на
иновативна Автономна система за производство на водородно-кислородна смес,
използваща алтернативна енергия за нуждите на индустриални котелни стопанства“
по ОП "Иновации и конкурентоспособност, BG16RFOP002-1.005 - Разработване на продуктови и производствени иновации", Самел 90" АД търси да назначи по трудов договор на осемчасов работен ден кандидат в екипа на проекта на длъжност "нехабилитиран изследовател".

Изисквания:

Висше техническо образование

Специалност "Физика и математика"

Професионален опит по специалността не по-малко от 12 години

Опит в индустриална среда

Компютърни умения (MS Office)

 Компетенции и отговорности:

 Извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания, свързани с разработването на "Автономна система за производство на водородно-кислородна смес, използваща алтернативна енергия за нуждите на индустриални котелни стопанства", участие в проучването и проектирането на системата, в изготвянето на ТИЗ /Технико-икономическо задание/.

Физическо моделиране на основни компоненти на системата.

Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии.

Срок на договора от датата на назначаване до приключване на проекта № BG16RFOP002-1.005-0351-C01 - 30.05.2020 г.Ако предложението представлява интерес за Вас, моля изпратете своята професионална автобиография, в която следва да посочите минимумът категории лични данни за съответната позиция: име и фамилия; телефонен номер; имейл адрес; данни за професионален опит; данни за образование и обучение; лични умения; говорими езици; комуникационни, организационни / управленски, професионални и други умения;.